Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 9. - 10. november 2020

Frirummet tilbyder en gratis todages Debatpilotuddannelse til lærere, forstandere eller andre med tilknytning til højskoler, friskoler eller efterskoler.
 
På Debatpilotuddannelsen bliver du undervist i Frirumsdebatformen, og du lærer om spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt samt at skærpe præmisser. Du får også inspiration og idéer til, hvordan skolen kan involveres i lokale partnerskaber, der vinder genklang i lokalsamfundet og trækker borgerne til.
 
Uddannelsen giver dig værktøjerne til at facilitere din egen debat, og du bliver klædt på til at afholde Frirumsdebatter på skolen, hos en lokal samarbejdspartner, i naturen eller online. Under hele uddannelsen arbejder du med en konkret debat, som du efterfølgende kan invitere til og afholde. 
 
Sted: på Fyn (nærmere placering følger)
Uddannelsen starter kl. 9 om mandagen og slutter ca. kl. 16.30 om tirsdagen.
 
Frirummet sørger for, at uddannelsen bliver afviklet i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for corona.
 
Tilmelding og spørgsmål sendes til emil@frirummet.org.
 
Du kan læse mere om Debatpilotuddannelsen her.