Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 30. september - 1. oktober 2020

Arrangør: Efterskoleforeningen

Sted

Jaruplund Højskole, Lundweg 2, 24976 Handewitt, Tyskland,

Bliv fagligt opdateret, skab et netværk og lav besøgsaftaler med danske skoler i Sydslesvig.

Målgruppe (kun for inviterede skoler)
Efterskolelærere og vejledere, hvis skole tilbyder ”14 dage på efterskole” for sydslesvigske unge i vinterperioden 2020/2021 samt lærere fra danske skoler i Sydslesvig. 

Formål
At kvalificere de medvirkende efterskolelærere og lærere ved danske skoler i Sydslesvig, så de fagligt bliver opdateret, får skabt et netværk og skabt kontakt og aftaler med samarbejdsskoler.

Program er under udarbejdelse, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.   

Tilmelding