Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 20. januar 2021

Målgruppe: ledere, vejledere og lærere, der arbejder med brobygning. 

Mødet afholdes digitalt fra kl. 13.00 - 14.30 og kommer til at omhandle flg.:
Nyt fra Styregruppen for udvikling af brobygning
Opsamling af ideer og forslag til fremtidens brobygning
Præsentation af foreningens indsats: E2E – med verdensmålene i hænderne: Om innovativ brobygning med erhvervsskoler.

Program

Tilmelding - der fremsendes zoomlink ved tilmelding