Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 13. - 15. januar 2021

Arrangør: Den frie Lærerskole

Frist: 11. november 2020

Sted

Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge, Ollerup

Pris

Kursuspris: 15000 kr.

PD - Modul 3:De frie skoler i en global verden 10 ECTS-point, ekstern prøve

Målgruppe: 
Lærere/ledere på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og højskoler
 
Læringsmål:
Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse.
Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse.
Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark.
Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af- og tilgang til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, online samarbejde, støttemuligheder mv.
Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og mellemfolkelig forståelse.
Har viden om internationale forskellige opfattelser af læring og kan formidle et bredt kultursyn.
Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk.
Kan formidle og vidensdele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.
 
Studieperiode - to internater i 2021
1. internat: International Togetherness konference, Den frie Lærerskole i Ollerup:
onsdag den 13.01 kl. 12.00 – fredag den 15.01 kl. 13.00.
2. internat: Kursuscenter Borgen, Den frie Lærerskole i Ollerup:
onsdag den 07.04 kl.12.00 – fredag den 09.04 kl. 13.00.
 
Undervisere:
Michael Byram, Professor Emeritus, Durham University
Gert Biesta, Professor, Maynooth University
Britt Stochholm, Master i Fremmedsprogspædagogik, seminarielærer på Den frie Lærerskole (modulansvarlig)
Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening
Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark 
 
Pris:
15.000 kr. som dækker undervisning, deltagelse i den internationale konference, vejledning, kost & logi på 1.og 2. internat samt eksamen.
 
Deadline for tilmelding: 11.11.2020

Tilmelding