Til alle ansatte, der er ansat i en måned eller mere og med 8 timer om ugen eller derover, skal der senest en måned efter ansættelsen foreligge et ansættelsesbrev. Dette skal beskrive alle væsentlige vilkår for ansættelsen.

Oplysningspligt om persondata til personale og samtykkeerklæring
Hent fil

Skema til beregning af lønanciennitet (redigerbar wordfil)
Hent fil

Tjeneste- og anciennitetsattesten (redigerbar wordfil)
Hent fil

Ansættelsesbrev til øverste leder (forstander) og øvrige ledere
Hent fil

Aftale intervalløn for øverste leder
Hent fil

Aftale om basisløn og tillæg for øvrige ledere
Hent fil

Aftale om Supplerende engangsvederlag ledere iht. bemyndigelsesskrivelse Undervisningsministeriet
Hent fil

Overgangsværktøj til konvertering af løn til den nye organisationsaftale for ledere af allerede ansatte ledere pr. 1. januar 2019
Hent fil 

Aftale pensionsforhold ledere
Hent fil
 
Aftale om konstituering af lærer i højere stilling
Hent fil

Ansættelsesbrev - månedslønnede og timelønnede lærere
Hent fil

Ansættelsesbrev – for pensionerede lærere på efterskoler
Hent fil

Ansættelsesbrev månedslønnet TAP
Hent fil

Ansættelsesbrev månedslønnet TAP (redigerbar wordfil)
Hent fil

Ansættelsesbrev timelønnet TAP
Hent fil

Ansættelsesbrev timelønnet TAP (redigerbar wordfil)
Hent fil