Bestyrelsernes opgaver og ansvar bliver ikke mindre i disse år. Efterskoleforeningen har udarbejdet en pjece herom. Pjecen supplerer det tilbud Efterskoleforeningen har til bestyrelserne i form af, at man kan aftale et konsulentbesøg enten på den enkelte skole eller hvor bestyrelserne fra flere skoler går sammen om et arrangement.

Link til pjecen Bestyrelsesarbejdet i efterskolen, Efterskoleforeningen 2011.