Nogle skoler hører ikke eleven, inden beslutningen om at bortvise eleven eller afbryde samarbejdet med hjemmet bliver truffet.

Men skolen bør inddrage eleven. Efter artikel 12 i FN´s børnekonvention har et barn ret til at give udtryk for sine egne synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Barnet har krav på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for den beslutning der vedrører barnet.

Undervisningsministeriet, de frie skolers skoleforeninger og Danske Skoleelever har derfor sammen udarbejdet publikationerne: ”Sådan inddrages eleverne – FN´s børnekonvention og de frie skoler (2017), ”At lytte og inddrage – FN´s børnekonvention og de frie skoler (2015)”, der henvender sig til skolernes ledelser samt publikationen: ”Jeg har ret til at blive lyttet til - om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen (2015)”, der er særligt målrettet elever.

Efterskoleforeningen anbefaler skolerne at benytte de tre publikationer som materiale i et undervisningstema om børns rettigheder og til drøftelse i elevrådet, på fællesmøder, morgensamling o.l.

Materialet bør også anvendes som inspiration til skolens retningslinjer og politikker for elevinddragelse og processen ved bortvisning af en elev.

Læs vejledningen fra september 2017 ”Sådan inddrages eleverne – FN´s børnekonvention og de frie skoler” her

Læs vejledningen til skolerne fra 2015 ”At lytte og inddrage - FN´s børnekonvention og de frie skoler” her

Læs vejledningen til eleverne fra 2015 ”Jeg har ret til at blive lyttet til – om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen” her