Lærere med medlemskab i Efterlønskassen får tilskrevet pensionsalder i henhold til deres ansættelsesgrad. Skolen betaler 15 % af den pensionsgivende løn til Efterlønskassen, som ud fra beløbets størrelse og løntrinnet tilskriver pensionsalder.

Som udgangspunkt skal der ikke betales yderligere pensionsbidrag for medlemmer i Efterlønskassen. Dog skal der af de pensionsgivende løndele, der overstiger pensionsgivende løn, som pensionen til Efterlønskassen beregnes af, indbetales til en supplerende pensionsordning i Lærernes Pension. Dette gælder bl.a. når en leders intervalløn overstiger den pensionsgivende løn eller hvis nylønstillæg er aftalt pensionsgivende for lærere, der er er medlem af Efterlønskassen.

Læs nærmere om beregning af supplerende pension her


Efterlønskassen administreres af Udbetaling Danmark link