Energimærkning af bygninger
I 2019 er der sket ændringer i reglerne for energimærkning af bygninger, idet kravet om regelmæssig energimærkning af private bygninger over 1.000 m2 er ophævet.

Regelmæssighedskravet gælder nu kun for offentlige bygninger over 250 m2, og dermed ikke for Efterskoler.

Efterskolerne er dog omfattet af krav om energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af bygninger over 60 m2.

Det er størrelsen på den enkelte bygning, ikke skolens samlede bygningsmasse, der er afgørende for om den skal energimærkes.

Hvis man er i tvivl om størrelsen på en bygning, kan man konsultere sin BBR.

Den præcise sondring mellem offentlige og private bygninger er beskrevet således i bekendtgørelsen:

Offentlige institutioner er blandt andet institutioner, selskaber, foreninger m.v., hvor mere end 50 % af udgifterne ved deres virksomhed dækkes af offentlige midler, eller hvis det offentlige enten ejer virksomheden eller har bestemmende indflydelse på den.

Regnskabsanalysen for 2017 viser at kun ca. 47 % af efterskolernes indtægter stammer fra statslige tilskud.

Efterskolerne er samtidig private selvejende institutioner, hvor det offentlige ikke har bestemmende indflydelse.

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Artiklen er senest revideret 20.08.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk 33 17 97 66