Alle efterskolernes bygninger er omfattet af de almindelige regler for energimærkning af bygninger, dvs. de skal energimærkes ved salg, udleje, nybyggeri, samt energimærkes regelmæssigt, hvis bygningen er over 1.000 m2.

Efterskoleforeningen har den 14. april 2011 modtaget en skrivelse fra Energistyrelsen vedr. regelmæssig energimærkning. Hermed afgøres, at efterskoler ikke betragtes som offentlige bygninger og dermed ikke er omfattet af reglerne om regelmæssig energimærkning af offentlige bygninger i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Der kan være en god viden at hente for skolen ved at få foretaget en energimærkning, der i et eller andet omfang bliver pligtig og relevant for alle efterskoler. Der er flere firmaer på markedet, så det vil være tilrådeligt at indhente tilbud fra flere, da opgaven er i fri prisdannelse og bør tilpasses den pågældende skoles bygningsmasse.

For at afgøre, om en bygning er over 1.000 m2, og dermed omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, skal den enkelte efterskole gå ind og se på sine BBR meddelelser for hver bygning og her få afklaret, om en given bygning er over 1.000 m2 og om gangareal skal tælles med. Hvis der er fejl i BBR eller den er uklar, kan skolen enten kontakte kommunen eller få en energikonsulent til at hjælpe med at tyde oplysningerne.

Den 18. marts 2013 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Herefter har Energistyrelsen adgang til at udstede administrative bøder ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser. Dette kan f.eks. ske, hvis en ejer undlader energimærkning af en bygning på 1.000 m2.