Formålet med denne vejledning er at skabe en fælles forståelsesramme for de regler og
bestemmelser, som ligger til grund for skolernes måde at administrere området på.
Hent publikation