Da begrebet ferieberettiget løn kan have forskelligt indhold alt efter i hvilken sammenhæng det anvendes, er der foretaget en skelnen herunder.

Ved fratræden før afvikling af ferie
I denne situation skal den fratrædende have indbetalt 12,5 % af den ferieberettigede løn til FerieKonto senest den 10. i måneden efter fratræden. Ferieberettiget løn er i denne sammenhæng lig med det foregående kalenderårs løn incl. egetbidraget af indbetalingen til Lærernes Pension (1/3 af 17,3 %), men excl. den særlige feriegodtgørelse (1,5 %) og excl. den løn, der er udbetalt under ferieafholdelsen det foregående år (normalt 5/52 af årslønnen – løn under afholdelse af særlige feriedage skal ikke fratrækkes). Hvis de særlige feriedage er blevet kontant honoreret skal betalingen herfor også medregnes i den ferieberettigede løn.

Ved beregning af særlig feriegodtgørelse på 1,5 %
Den ansatte, som afholder ferie med løn har krav på at få den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie, dog tidligst 1. maj i året efter optjeningen. I denne sammenhæng beregnes godtgørelsen af hele det foregående års løn (også løn under selve ferieafholdelsen) samt en eventuel kontant honorering af særlige feriedage. Derimod indgår tidligere udbetalt særlig feriegodtgørelse samt egetbidraget til Lærernes Pension ikke i beregningen.

Ved kontant honorering af særlige feriedage
Denne honorering udgør 2,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret beregnet efter samme retningslinier som under ” Ved fratræden før afvikling af ferie”.