Efterskoleforeningen har en naturvejleder tilknyttet som kan inspirere efterskolerne i aktiviteterne/undervisningen samt giver råd om sikkerhed ved udeaktiviteter.

Naturvejlederordning
Efterskoleforeningen og Ungdomsringen har med støtte fra Friluftsrådet i fællesskab en naturvejlederordning, hvor der er ansat en naturvejleder. I ordningen tilbydes kurser, inspiration og rådgivning i arbejdet med friluftsliv, udeliv med mere – enten som fag på skemaet eller som en pædagogisk aktivitet sammen med eleverne på alle efterskoler. Naturvejlederen giver blandt andet rådgivning om sikkerhed i forbindelse med udeaktiviteter, og kan også, mod betaling, indgå som konsulent eller underviser på efterskolen efter aftale.

Der kan også hentes inspiration til idræts-undervisningen i 8. og 9. klasse, hvor det er muligt at inddrage temaet Natur og Udeliv i prøven.

Naturvejleder
Lars Borch Jensen, larsborch@tdcadsl.dk, tlf. 86 89 88 88/21 60 03 02

Om Lars:
Lars Borch Jensen har været naturvejleder siden 1996. I 2003 skrev Lars et undervisningshæfte til havkajak, der passer til havkajakinstruktør 2-niveauet. I dag er hæftet blevet opdateret og udvidet så det passer til roeruddannelsen EPP og de dertil hørende instruktørniveauer, samt de nye sejladsregler 2012. Hæftet er sidst revideret i maj 2016. Desuden er der lavet et havkajakroer-starthæfte til undervisningsbrug, der direkte kan bruges i undervisningen på efterskolerne. Dette hæfte er revideret i april 2015.
Derudover har Lars også skrevet et undervisningshæfte til kanoinstruktøruddannelsen, der er blevet revideret i marts 2014, samt været med-redaktør på Læringskortene (se under Undervisningsmaterialer)

Efterskoleforeningens friluftsudvalg

Formål
Efterskoleforeningen har et friluftsudvalg, hvis formål er, at være med til at skabe inspiration, ide-udvikling og dygtiggørelse for underviserne på efterskolerne, der arbejder med natur/friluftsliv/udeaktiviteter/udeidræt samt bidrager til kvalificering af idrætslærerne i temaet natur og udeliv i faget idræt i 8.og 9. klasse på efterskolerne.

Opgave
Udvalgets opgave er, at følge udviklingen på friluftsområdet generelt, og komme med ideer til aktiviteter, der har til formål at udvikle efterskolernes friluftstilbud. De giver også sparring omkring kursus, formidlingsvirksomhed og sikkerhedskultur.
Derudover er udvalget en sparrings- og høringsgruppe for naturvejlederen. Udvalget kan også være bindeleddet til interesseorganisationer, som lokale og nationale frilufts- og natur- interesseråd og udvalg

Medlemmer
Konsulent fra Efterskoleforeningen: Lis Brok-Jørgensen
Naturvejleder Lars Borch Jensen
Lars Gjerløw, Brejning Efterskole
Christian Munksgaard, Midtsjællands Efterskole
Jacob Ørnsbjerg, Ladelund Efterskole
Rasmus Bejder, Frijsenborg Efterskole
Jesper Lind, Ryslinge Efterskole
Tilknyttet eksternt: Ole Wisler

Kommissorium