Høringssvar vedr. Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering 23. maj 2019

Høringssvar vedr. Høring over ændring af lov om efterskoler m.v. 14. februar 2019

Høringssvar vedr lovforslag i forbindelse med Fra Folkeskole til Faglært 29. januar 2019

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om procedurer, pligt og vejledning 21. november 2018

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser m.v. 7. november 2018

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler 22. oktober 2018

Høringssvar vedr. frit leverandørvalg, SPS, mv. 12. oktober 2018

Høringssvar vedr. lovforslag om ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte mv. 2. oktober 2018

Høringssvar vedr. ny prøvebekendtgørelse 20. august 2018

Høringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering 18 april 2018

Høringssvar vedr. ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse. 20. februar 2018

Høringssvar vedr. lovforslaget om bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler. 3. januar 2018

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om folkeskolens prøver 30. november 2017

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv 27. september 2017

Høringssvar vedr. lovforslag om forbud mod forskelsbehandling pga handicap 5. september 2017

Høringssvar vedr. lovforslag om friere rammer for efterskoler og frie fagskoler 22. juni 2017  

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelser på vejledningsområdet. 14. april 2017