Regnskabsmæssig håndtering af restancer
Skolen bør så vidt muligt forsøge at komme i dialog med forældre om evt. manglende betaling, før det kommer så vidt, at beløbet bliver til en restance. Der kan være mange årsager til, at betalingsevnen svinder og hvis man fx skal finde en løsning i form af supplerende individuel elevstøtte, skal det gøres i løbet af skoleåret.

Når først beløbet ikke er blevet betalt, har skolen pligt til at forsøge at inddrive det skyldige beløb. Der er i statens regnskabsregler ikke faste procedurer for, hvordan man skal tilrettelægge inddrivelsesarbejdet, dvs. hvornår man sender en rykker, hvilke gebyrer man tager, osv. Det bør dog være varslet over for fx forældre, hvilke finansielle konsekvenser der vil være ved manglende betaling, dvs. hvilke gebyrer og renter, som løber på.

Generelt er det vigtigt at kunne dokumentere over for revisor, at skolens håndtering af restancer er systematisk, og at fristerne for udsendelse af rykkere ikke er unødigt lange. Nogle skoler står selv for at sende rykkere ud, mens andre fx bruger en advokat.

Inddrivelse gennem SKAT
SKAT er i gang med at oprette alle skoler, som tidligere var oprettet i EFI i et nyt inddrivelsessystem. Man får løbende besked, når de er klar til at flytte den enkelte skole over.
De skoler som ikke har været oprettet tidligere kan oprettes derefter.
SKAT kan oplyse nogen tidsfrist for processen, men formentlig vil arbejdet være færdigt i løbet af efterår 2019/forår 2020.

Artiklen er senest revideret 21.06.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66