Efterskoleforeningen anbefaler kraftigt følgende uddannelsesniveauer for kano, havkajak og klatring:

Kano
Det anbefales, at skoler og institutioner, der arbejder med kano har mindst en uddannet kanoinstruktør 2 uddannet efter Kanosamrådets retningslinjer.
Hvis skoler og institutioner kun arbejder med korte forløb i kano (ingen flerdages ture) og i beskyttet farvand/meget beskyttet farvand, kan man bruge det nye kanoinstruktør 1 niveau/sikkerhedskursus.

Havkajak
Skoler og institutioner der kun arbejder med korte for- løb(ingen flerdages ture) og i beskyttet farvand bør have mindst en havkajakinstruktør 1
Skoler og institutioner, der arbejder med længere forløb i beskyttede farvande og langs kyster og med fler-dagesture bør have mindst en havkajakinstruktør 2.

Kano og kajak sejlads i meget beskyttet farvand
Flere kommuner (bl.a. Københavns kommune) har udviklet endags sikkerhedskurser for kano og havkajak, der giver mulighed for sejlads i meget godt vejr (under 4 m/sek.), om sommeren i navngivne meget beskyttede farvande. Bemærk de meget beskyttede farvande er ud- peget af kommunen eller ledelsen. Dette kursus er blevet et minimumskrav for sejlads i Københavns kommune. Undersøg evt. om din kommune har tilsvarende kurser.

BEMÆRK. Endags sikkerhedskurser efter Københavns kommunes model kan bestilles hos naturvejleder Lars Borch, 21 60 03 02 der også gerne hjælper jer med at tilpasse denne model til forholdene i jeres kommune.

Kurser i kano/kajak
Instruktørkurser i kano/kajak
Inspiration til friluftsliv
Førstehjælpskurser
 til søs
Vil du vide mere, så kontakt kursusleder Bent Hansen, Den frie Lærerskole, på mail: bent@dfl-ollerup.dk eller mobil: på 61 69 08 75.


Klatring
Efterskoleforeningen anbefaler kraftigt de nye vægnormer og vejledninger fra Klatreforbundet, se nærmere www.klatreforbund.dk/instruktor/ , hvor instruktørniveauerne er beskrevet nærmere. Ved hvert instruktørniveau er det også beskrevet, hvilken klatreundervisning det pågældende niveau giver kompetence til. Klatreforbundet har åbnet op for at skoler og institutioner (også efterskoler og fritidsklubber) kan melde sig direkte ind i forbundet. Se nærmere om fordele og pris på dette link

For træklatring anbefales det, at mindst en medarbejder er uddannet træklatreinstruktør.

Dansk klatreforbund har lavet nye normer (og navne) for instruktøruddannelserne.
Ungdomsringen, efterskolerne og Kattinge Værk følger de nye normer i vores kurser i 2015. De nye normer er vist herunder i en kort form. Du kan læse mere om normer/ regler vedrørende klatring på Kattinge Værks hjemmeside: www.kattingevaerk.dk

Instruktøruddannelserne fra 2015 indenfor vægklatring

  Instruktør 1 Instruktør 2 Instruktør 3 
Indhold  Klatrevæg, boulder og topreb Klatrevæg, føring og klatreteknik Klatrevæg, gå på reb, abseil, redningsøvelser, nedsænkbart abseilanker mv.

Derudover laves der et 6 timers uddannelseskursus for instruktør 3’ere, så de kan uddanne instruktør 1-3. Instruktør 3 svarer stort set til den gamle vægklatreinstruktør (vki), så derfor kan nuværende vægklatreinstruktører få merit til instruktør 3.

Læs mere om Friluftsliv og sikkerhed