Kopi- og printløsninger kan volde skoler store problemer på grund af et ugennemskueligt marked, og flere skoler bliver desværre tilbudt dyre og ufordelagtige kontrakter, som det kan være vanskeligt at gennemskue.

Efterskoleforeningen tilråder stor forsigtighed og opfordrer skolerne til at søge ekstern bistand hvis indgåelse af leasingkontrakter overvejes, eller hvis skolen har indgået en kontrakt, som opleves som ufordelagtig. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har indgået aftale med tre rådgivningsfirmaer i forbindelse med anskaffelser af kopimaskiner, som skolerne kan benytte. Husk at oplyse, at der handles via SKI. Læs mere her under afsnittet: Muligheder for rådgivning.