Efterskoleforeningen har i foråret 2019 gennemført en undersøgelse på efterskolerne, med det formål at skabe overblik over anvendelsen af lokalløn til lærere, samt muligheden for at tildele engangsvederlag til forstandere, viceforstandere og afdelingsledere.
Undersøgelsen viser, at efterskolerne stadig anvender lokalløn for lærerne som en del af lønsystemet, og således bruger det til lokalt at yde tillæg oven i de centralt aftalte løndele.
Ligeledes viser undersøgelsen, at niveauet på lokallønnen til lærerne fra 2018 til 2019 i gennemsnit er steget med 0,1 %, hvor det fra 2017 til 2018 steg med 0,5 %.

Yderligere ses af undersøgelsen, at der er udbredt anvendelse af muligheden for at yde engangsvederlag til forstandere og viceforstandere og afdelingsledere. Vederlagenes størrelse er igen i 2019 steget for modtagerne i alle tre kategorier af ledere.

Hele lønanalysen for 2019 kan ses her

Efterskoleforeningens lønanalyse 2018 kan ses her
Efterskoleforeningens lønanalyse  2017 kan ses her
Efterskoleforeningens lønanalyse  2016 kan ses her
Efterskoleforeningens lønanalyse  2015 kan ses her 

Artiklen er senest revideret 20.08.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66