Lokal løndannelse for lærere og ledere.
Efterskoleforeningen gennemførte i april 2015 en undersøgelse om anvendelsen af lokalløn på skolerne. Undersøgelsen kan ses her 

Efterskoleforeningen gennemførte i maj 2016 en undersøgelse om anvendelsen af lokalløn på skolerne. Undersøgelsen kan ses her

Efterskoleforeningen gennemførte i foråret 2017 en undersøgelse om anvendelsen af lokalløn på skolerne. Undersøgelsen kan ses her

Lokal løndannelse for lærere og ledere 2018.
Den årlige analyse af udbetalinger til lokalløn og engangsvederlag er nu bearbejdet og tilgængelig.
Analysen viser, at de lokale tillæg til lærerne generelt er steget med ca. 0,5 %. Endvidere kan man konstatere, at der er sket en bevægelse fra færre individuelle tillæg til flere kollektive tillæg, hvor alle lærere får lige meget udbetalt.
For forstandere og viceforstanderes vedkommende er det nu ca. 3/4 der har fået engangsvederlag. For afdelingsledernes vedkommende er de knapt halvdelen. Tusind tak til de 164 efterskoler der har deltaget i undersøgelsen fuldt ud, og de mange der har deltaget i dele af den.

Du kan læse rapporten her