Optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne, FGU ( Forberedende grunduddannelse), STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og 10. klasse læs mere her