Rygeloven af 15. august 2012 indebærer for efterskolerne, at hverken elever, medarbejdere eller besøgende – fx forældre – må ryge på skolens matrikel. Eneste undtagelse er, at skolen kan tillade medarbejdere at ryge i deres tjeneste-/lejebolig, når der ikke er elever til stede.

Skolen har fortsat pligt til at udforme en rygepolitik i forhold til ansatte og elever, og skolen kan – hvis den ønsker det – formulere krav til elevernes adfærd uden for skolens matrikel.

For skolens ansatte skal rygepolitikken være skriftlig, være tilgængelig for alle ansatte og som minimum indeholde oplysninger om, at der ikke må ryges på arbejdspladsen og om konsekvenserne af overtrædelse af skolens rygepolitik.

Du finder hele lov om røgfri miljøer her