Skolens bestyrelse skal i henhold til loven og skolens vedtægter hvert andet år godkende en plan for selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af værdigrundlaget.
Normalt vil arbejdet med denne plan bestå i, at man i bestyrelsen drøfter indholdet og omfanget af årets selvevaluering. Herefter beder man forstanderen om at udarbejde en plan for selvevalueringen, som herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse. Undervisningsministeriet gennemførte i 2003 et udviklingsprojekt om selvevaluering, som er beskrevet i bogen ”Selvevaluerings Hvide Sejl”, Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitetsforlag.