Skolens bestyrelse skal i henhold til loven og skolens vedtægter hvert andet år godkende en plan for selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af værdigrundlaget.

Normalt vil arbejdet med denne plan bestå i, at man i bestyrelsen drøfter indholdet og omfanget af årets selvevaluering. Herefter beder man forstanderen om at udarbejde en plan for selvevalueringen, som herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Undervisningsministeriet gennemførte i 2003 et udviklingsprojekt om selvevaluering, som er beskrevet i bogen ”Selvevaluerings Hvide Sejl”, Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitetsforlag.

På UVM’s hjemmeside kan man læse mere om evalueringer her. Og om værdigrundlag her

Artiklen er senest revideret 21.06.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66