Svagelighedspensionering af medlemmer af Efterlønskassen pga. sygdom og sygefravær

ATP/Udbetaling Danmark har udarbejdet et informationsbrev og en tjekliste til, hvad skolen skal gøre, hvis en medarbejder, der er medlem af Efterlønskassen, skal afskediges pga. sygdom og sygefravær eller selv ønsker at sige op pga. sygdom.

Medarbejderens ret til svagelighedspension skal forelægges for statens helbredsnævn. Helbredsnævnet foretager en lægefaglig vurdering af, om medarbejderen fortsat kan klare sit arbejde eller kan blive pensioneret pga. ”svagelighed”. Er man under 60 år og er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder har medarbejderen ret til ”kvalificeret svagelighedspension”.

Spørgsmål om tjenestemandspension, herunder sager om svagelighedspension, rettes til Udbetaling Danmark på tjenstemandspension@stat-atp.dk eller på telefon 70 12 32 00.

Læs informationsbrevet og retningslinjerne her