Alle elever skal udfylde en uddannelsesplan.
Uddannelsesplanen udtrykker elevens mål og fremtidsplaner og bruges i overgangene til og fra efterskole.
Læs mere

OBS. Der er en ny bekendtgørelse på vej om uddannelsesplanens fremtidige funktion og indhold fra 1. august 2019. 
Mere info senere