Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet på skoler og andre uddannelsessteder skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring, og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Mindst hvert tredje år skal skolerne udarbejde og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Det står i undervisningsmiljøloven.

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Efterskole-UMV
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet et særligt spørgeskema til undervisningsmiljøvurdering på efterskoler. Spørgsmålene har særligt fokus på kost- og samværsdelen. Se spørgsmålene i efterskolemodulet her

Teknisk udførelse af UMV
DCUMs digitale værktøj til at gennemføre målingen er fra 2016 ikke længere i drift og kan derfor ikke anvendes.

I stedet er undervisningsmiljøvurderingen blevet et tillægsmodul til den nationale trivselsmåling, som alle folkeskoler skal gennemføre årligt. Den nationale trivselsmåling er ikke obligatorisk for frie skoler, men alle skoler kan bruge det nationale værktøj i perioden april-december. Der indgår dog ikke længere et efterskole-modul til brug for undervisningsmiljøvurderingen. Se mere her 

De fleste systemer til intern kommunikation indeholder mulighed for at sætte spørgeskemaundersøgelser op. Alternativt er der forskellige online-løsninger, skolerne frit kan bruge. Den enkelte skole kan med fordel bruge DCUMs efterskolemodul som inspiration til egen UMV.