Reglerne for modtagelse af VEU-godtgørelse ved kursusgennemførelse i AMU regi.

Adgang
Ansatte på efterskoler har adgang til AMU systemet, hvis de har fast bopæl og/eller job i Danmark.

Målgruppen er primært ufaglærte og faglærte, men alle har mulighed for at deltage i et amu kursus. Der er ikke begrænsninger i forhold til alder eller uddannelsesbaggrund.

VEU-godtgørelse
For at arbejdsgiveren kan modtage VEU-godtgørelse skal den ansatte tilhøre VEU-målgruppen og have et løntab.

VEU-godtgørelse svarer til højeste dagpengesats – i 2009 kr. 725,- pr. dag - hvis kurset følges på heltid.

VEU-målgruppen
Målgruppen er beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, personer ansat i fleksjob og ledige med ret til selvvalgt uddannelse.

Det er en betingelse, at den ansatte opfylder et af nedenstående punkter:

· er ufaglært eller kortuddannet

· har en uddannelse til og med gymnasialt niveau

· har en uddannelse, som i niveau og varighed svarer til maks. en erhvervsuddannelse (f.eks. kok)

· har en højere uddannelse, som du ikke har anvendt jobmæssigt inden for de sidste 5 år.

Kost, logi og transport
Den ansatte/arbejdsgiveren kan få tilskud til kost, logi og transport, hvis der er mere end 60 km mellem bopæl og uddannelsesstedet, eller hvis det tidsmæssigt eller af andre grunde er rimeligt, at den ansatte er indkvarteret.