Efterskoleloven

Tilskudsbekendtgørelsen

Elevstøttebekendtgørelsen

Skrivelse om cirkulære om tjeneste- og lejeboliger (Bemærk senere ændringer, der ses ved at følge de links der er til højre for skrivelsen på retsinformation.dk.)

Regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler

Regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler med videre gældende fra regnskabsåret 2017

Revisionsbekendtgørelse 

Bekendtgørelse om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
 

For øvrige retsregler henvises til Retsinformation, hvor alle danske love og tilknyttede bekendtgørelser kan findes. Husk at tjekke i øverste højre hjørne, at det er den gældende lovgivning. Hvis det angives, at den er historisk, så klik på nyeste i senere ændringer til forskriften indtil det fremgår, at det er den gældende.

Særligt om personale 
Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet er statens personaleorganisation som indgår overenskomster og aftaler med de faglige organisationer, herunder Lærernes Centralorganisation. 

Der henvises til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside www.medst.dk. Deres hjemmeside er en overskuelig indgang til de ansættelsesretlige regler, herunder regler der gælder for ledere og lærere på efterskoler. 

Nedenfor er anført links til de væsentligste regelsæt

Ansættelsesvilkår OK 2015-18 (pdf)

Ansættelsesvilkår for ledere OK 2019 -2021

Personaleadministrativ vejledning (PAV)

Organisationsaftale for ledere

Organisationsaftale lærere

Fællesoverenskomsten

Arbejdstidsaftalen for lærere 

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, december 2014

Statens arbejdstidsaftale

Funktionærloven

Ferieloven

Ferievejledningen -Statens ferievejledning 2006 (gældende frem til 1.9.2020)

Ferievejledningen - Statens ferievejledning december 2019

Ferieaftalen

Barselsloven

Barselsvejledningen 

Barselsaftalen

Nyttige links i øvrigt

Undervisningsministeriet om efterskoler

Undervisningsministeriet om takster

Undervisningsministeriet om tilskud til efterskoler