Efterskoleforeningen er både en medlemsorganisation, en interesseorganisation og en folkelig bevægelse.

På sekretariatet varetager vi en lang række opgaver lige fra rådgivning om skoledrift, jura og økonomi til pædagogisk udviklingsarbejde og markedsføring af efterskolerne. Læs mere om sekretariatet her.

Efterskoleforeningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og otte bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode på tre år. Læs mere om bestyrelsen her.

Efterskolerne er delt ind i syv regioner, som varetager regionale opgaver og er bindeled mellem skolerne i regionen og Efterskoleforeningens bestyrelse. Læs mere om regionerne her.

Er du journalist og ønsker information, tal osv., kan du få fat på os her.