Efterskoleforeningens ordinære generalforsamling blev afholdt digitalt lørdag d. 3. oktober 2020.

Formandens beretning kan læses her.

Følgende blev valgt ind i Efterskoleforeningens bestyrelse:

Anne-Mette Pinderup, lærer på Flemming Efterskole
Mette Ibsen, sekretær på Den Danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
Stine Bossen Davidsen, viceforstander på Vesterdal Efterskole

Forslag til afstemning på generalforsamlingen (vedtaget):
Bestyrelsens forslag om hjemmel til digital afvikling af GF2021

Den skriftlige beretning og regnskab findes i årsmødehæftet 2020
NB: Der skal i hæftet ses bort fra kandidatopstillingerne.Årsmødet 2021 bliver afholdt på Nyborg Strand lørdag den 6. marts 2021.