Ulrik Goos Iversen, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 10) - ”Coop. Klima. Forbrug – hvem skal tage ansvar?”

v/Peter Høgsted, direktør for Coop

Coop er en forbrugerejet dagligvareforretning med 1.8 mio. medlemmer. Et kooperativ, der gennem tiden har oplevet medgang og modgang, som altid har været båret af værdier og arbejdet for medlemmerne. Lidt ligesom efterskolerne.

I dag er Coop i fuld gang med at forholde sig til de udfordringer, som verdensmålene afspejler, så meget som det nu kan lade sig gøre, når der også skal tages hensyn til ’bundlinjen’. Dilemmaet er som altid: Hvem skal tage ansvar? For klimaet, det etiske, det økologiske osv.? Hvornår og hvordan kommer man på forkant med udviklingen og balancerer dette med efterspørgslen?