Lone Greve, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 11) - ”Global dannelse og ligeværdige kulturmøder”

v/ Iben Jensen, kultursociolog og professor (mso)

Rejsen er en af de steder, hvor man kan arbejde med elevernes globale dannelse. Det er ikke rejsemålet eller rejseformen, der afgør, om rejsen bidrager til global dannelse, men derimod den måde rejsen er organiseret på. Det samme gælder, når efterskolerne er værter for udvekslingselever, her er det organiseringen i hverdagen, der afgør, om eleverne får hjælp nok til at indgå i ligeværdige kulturmøder.

Workshoppen vil komme til at foregå som en blanding af oplæg baseret på bogen Global dannelse – praksis og potentialer på danske efterskoler og konkrete øvelser, hvor deltagerne bliver bedt om at udvikle nye rammer for ligeværdige kulturmøder på deres skoler.