Mette Ibsen, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 12) - ”Plads til alle – fra vision til virkelighed”

v/ Jannik Beyer, psykolog og udviklingskonsulent og tidligere leder af Videnscenter for Autisme

Vi oplever en stadig stigning i antallet af unge, som navigerer usikkert i sociale arenaer og læringsrum. Det gælder f.eks. elever med diagnoser som ADHD og autisme, men også mere generelt blandt unge ser vi denne tendens. Eleverne stiller særlige krav til både ansatte og kammerater, men samtidig udgør de en gruppe af unge, som i meget høj grad kan profitere af et efterskoleophold, hvis vi gør en særlig indsats.

Jannik Beyer vil fortælle om en række konkrete metoder, som kan fremme social tænkning og mestring hos alle vores unge, samtidig med at den sociale robusthed og ”radar” skærpes blandt de mest sårbare.

Nordsjællands Efterskole vil fortælle om deres oplevelser med at optage elever med udviklingsproblematikker som ADHD og autisme.