Esben Jensen, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 1) - ”Skolefriheden – fugl eller fisk?”

Et foredrag til både nye og nysgerrige i efterskolerne, v/ Ole Bjerring

Hvad er det konkret, vi mener med de frie skolers frihed, når festtalernes flotte retorik skrælles væk? Hvilke frihedsdilemmaer præger de enkelte skoler og skoleformerne? Ole Bjerring giver sit bud på et overblik med afsæt i efterskolernes udvikling.

Ole Bjerring har en lang karriere bag sig i de frie skoler. Han har været lærer og leder på både efterskoler og friskoler, har været engageret på mange niveauer i Efterskoleforeningen og ansat som konsulent samme sted ind til 2018.