Lone Greve, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 3) - ”Undervisningsperspektiver på efterskolerne” (oplæg 1*)

Lancering af forskningsprojektet Dannende undervisning og samvær på efterskolerne:

Undervisningen har i dag høj prioritet hos elever og forældre, og efterskoler skal i stigende grad forholde sig til krav og forventninger om dokumenterbare kvalifikationer. Oplægget sætter fokus på fem temaer fra projektet:

  1. Giver forskellige former for undervisning plads til at sætte dannelse i højsæde?
  2. Hvordan kommer folkelig oplysning og demokratisk dannelse til udtryk i den obligatoriske fagundervisning?
  3. Hvordan sættes undervisningen i gang, og hvilke dannelsesmæssige betydninger kan det have?
  4. Er morgensamlingerne på efterskolerne blevet en praktisk foranstaltning uden et dannende indhold?
  5. Hvilke forskellige lærerpositioner muliggør efterskolerne, og hvilke dilemmaer, styrker og svagheder har disse?


Fra UCL: Stefan Ting Graf, Anders Stig Christensen, Marie Falkesgaard Slot

Fra Professionshøjskolen Absalon: Ulla Højmark Jensen, Ditte Dalum Christoffersen, Kit Stender Petersen, Tom Steffensen

*Oplæg 1 og 2 kan ses uafhængigt at hinanden