Lone Greve, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 5)”Elevperspektiver på efterskolerne” (oplæg 2*)

Lancering af forskningsprojektet Dannende undervisning og samvær på efterskolerne:

Eleverne spejler nutiden og de erfaringer, de har med sig, inden de starter på efterskolen. Men de formes også af de særlige forhold og den ’ånd’, der møder dem.

Oplægget sætter fokus på fem temaer fra projektet:

  1. Hvordan manifesterer dannelse sig i de regler og forventninger, der sætter rammerne for elevernes hverdag?
  2. Hvor og hvordan har eleverne mulighed for at ytre sig i hverdagsoffentlige rum?
  3. Hvad vil det sige at blive til en efterskoleelev? Vi sætter fokus på elevernes fortællinger og oplevelser.
  4. Hvilke muligheder har eleverne for indflydelse på undervisningen og hverdagen?
  5. Får eleverne nok vejledning på efterskolerne?

 

Fra UCL: Stefan Ting Graf, Anders Stig Christensen, Marie Falkesgaard Slot

Fra Professionshøjskolen Absalon: Ulla Højmark Jensen, Ditte Dalum Christoffersen, Kit Stender Petersen, Tom Steffensen

 

*Oplæg 1 og 2 kan ses uafhængigt at hinanden