Anne-Mette Pinderup, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 6) - ”Mobning gentænkt”

v/ Helle Rabøl Hansen, ph.d. i pædagogisk psykologi og mobbeforsker gennem mange år

Nej! Mobning skyldes ikke svage eller aggressive personligheder. Mobning er et udtryk for sociale overlevelseskampe, hvor aktørerne kæmper for tilhør og accept. Mobning kan være larmende, men også stille og subtil. Den kan foregå for øjnene af de voksne – også på efterskolerne. Alt det som ligger, inden mobning bryder ud, er værd at hæfte sig ved, for her ligger muligheden for at sætte ind med forebyggelse.

Helle Rabøl Hansen præsenterer det nye forskningsbaserede sociokulturelle syn på mobning. Oplægget tager afsat i ungefællesskabernes store betydning for den enkelte unges velvære og trivsel. Helle giver eksempler fra forskningsværkstedets begyndende studier om efterskoleliv her også perspektiver fra unge, der rejste hjem før tid.