Mogens Jensen, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen, byder velkommen til:

Foredrag 9)”Stedets pædagogik – det særlige ved ledelse i efterskolen”

v/ Rasmus Kolby Rahbek, ph.d., konsulent i Folkehøjskolernes Forening.

Stedets pædagogik understreger, at al pædagogik udspiller sig på et bestemt sted, i en konkret sammenhæng, og at dette sted er med til at give mening og betydning til det, der finder sted. Skolen som pædagogisk sted samler en række forskellige forestillinger, praksisformer og rammer der gør, at lige netop dette sted, får sin særlige atmosfære og karakter. I foredraget skal vi dykke ned i stedets pædagogik, med særlig fokus på de udfordringer, man som leder står overfor i en skole, hvor stedet både danner rammen om og forudsætningen for skolens pædagogiske liv, og hvor skolen som et pædagogisk sted, bliver afgørende for skolens opgave og praksis.