Retningslinjer for forslag, der ønskes behandles på generalforsamlingen

I foreningens vedtægter §7 står følgende vedrørende forslag til generalforsamlingen:

  • At forslag til ændring af vedtægter indsendes til foreningens sekretariat senest 10 uger før generalforsamlingen
  • At forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen.

    Forslag fra medlemmer til ændring af vedtægterne, som er modtaget i Efterskoleforeningen senest torsdag den 2. januar 2020, betragtes som rettidigt fremsendt.

    Øvrige medlemsforslag, som er modtaget i Efterskoleforeningen senest fredag den 7. februar 2020, betragtes som rettidigt fremsendt.