Retningslinjer for kandidater og stillere ved bestyrelsesvalg

I foreningens vedtægter §7 står der følgende vedrørende formandsvalg og valg til bestyrelse:

Opstilling af kandidater til formandsvalg og bestyrelsesvalg sker ved skriftlig fremsœttelse af forslag til foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der skal fra kandidaterne foreligge skriftlig accept. Opstillingen skal indeholde mindst 5 og højst 25 underskrevne stillere. Stillere skal være medlem af Efterskoleforeningen.

I 2020 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Stine Bossen
Anne-Mette Pinderup
Mette Ibsen

Forslag til kandidater, som er modtaget i Efterskoleforeningens sekretariat senest fredag den 7. februar 2020 kl. 12.00, betragtes som rettidigt fremsendt. Kandidaterne skal indsende følgende - gerne pr. mail (info@efterskolerne.dk):

  • Data (cv). Maksimum 500 tegn inklusiv mellemrum
  • Programerklæring. Maksimum 750 tegn inklusiv mellemrum
  • Kandidatens skriftlige accept af opstillingen
  • Stillerliste med mindst 5 og højst 25 stillere (stillere skal være medlem af Efterskoleforeningen)
  • Foto (300 dpi)
Hent skabelon til stillerliste for kandidater til bestyrelsesvalget (word)

Kandidaterne modtager medio februar orientering om proceduren i forbindelse med valg til og konstituering af Efterskoleforeningens bestyrelse.