Læs mere om de forskellige regioner og få kontaktinfo her:
Region Fyn

Formål
Efterskoleforeningen Region Fyn har til formål at udbrede kendskabet til skoleformens frie idégrundlag og dens folkelige og kulturelle muligheder og betydning på Fyn, at skabe de bedste og frieste vilkår for elever, medarbejdere, bestyrelser og efterskoler på Fyn, at udpege repræsentanter til organisationer, hvor de fynske efterskoler er repræsenteret. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelse

Lennart Bach
Formand
Eisbjerghus Efterskole
lb@eisbjerghus.dk
Tlf.: 26 96 80 19

Carsten Plagborg
Kasserer og referent
Vejstrup Efterskole
cap@vejstrup.dk

Malene Højgaard
Kommunikationsansvarlig
Vejstrup Efterskole
malenehoejgaard@yahoo.dk

Anne Louise Hassing
Næstformand
Flyvesandet Efterskole
alh@flyvesandet.dk

Mette Sanggaard Schultz
Næstformand. Formand for ad hoc udvalg ang. det sociale charter
Ollerup Efterskole
mss@ollemus.dk

Daniel Fuglesang
Suppleant
Faaborgegnens Efterskole
daniel@fuglesang.dk

Birgitte Rasmussen
Suppleant
Ryslinge Efterskole
birgitte@ryslinge-efterskole.dk
Tlf.: 40 30 47 13

Vejledernetværk

Bjarne Frandsen
UU-koordinator til UU Lillebælt
Viby Efterskole
bjarne@viby-efterskole.dk

Helle Lundsfryd UU-koordinator til UU-Sydfyn
Faaborgegnens Efterskole
hlundsfryd@hotmail.com

Henrik Juelsgaard UU-koordinator til UU-Odense
Glamsdalens Idrætsefterskole
henrik.juelsgaard@glamsdalen.dk

Idrætskoordinator

Ole Kristian Warthoe
Strib Idrætsefterskole
kontor@stribidraetsefterskole.dk
Tlf.: 40 22 75 64

Midt- og østjyske region

Formål
At være rammen om inspirations- og arbejdsfællesskab for skolernes ansatte og bestyrelsesmedlemmer. At varetage skolernes interesser overfor offentligheden, kommunale og amtskommunale myndigheder, andre skoleformer, organisationer m.m., alene eller i samarbejde med Efterskoleforeningen. At formidle et samarbejde mellem regionen/regionens skoler og Efterskoleforeningen.

Opgaver
At arrangere møder, kurser og øvrig aktivitet. At deltage i og formidle PR-virksomhed. At være opmærksomme på nye opgaver indenfor formålets rammer.

Bestyrelse

Birthe Diederich
Rønde Efterskole
bd@rhe.dk
Tlf.: 86 37 19 55

Erik Nygaard Junker
Hald Ege Efterskole
erik.s.junker@gmail.com
Tlf.: 86 63 82 55

Kim Thynebjerg
Levring Efterskole
kim@levringefterskole.dk
Tlf.: 86 88 18 33

Margrethe Brunsbjerg
Formand
Frijsenborg Efterskole
mb@fus.dk
Tlf.: 86 96 13 00

Svend Andersen
Kasserer
Efterskolen Ådalen
svend@efterskolen-aadalen.dk
Tlf.: 87 68 22 00

Integrationskoordinator

Benedikte Lynderup Kristensen
Benedikte træffes bedst om fredagen.
blk@efterskoleforeningen.dk
Tlf.: 26 70 28 03

Midt- og vestjyske region

Formand: Lone Hedegaard, tlf.: 25548120

Formål
Det er regionens opgave at være igangsætter for og rammen om inspirations- og arbejdsfællesskaber for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved de Ungdoms- og Efterskoler, der ligger i Ringkøbing amt og er medlem af Efterskoleforeningen. Det er ligeledes regionens opgave at formidle samarbejde og varetage skoleformens interesser i forhold til offentligheden, kommunale- og amtskommunale myndigheder, institutioner, andre skoleformer og organisationer, samt at samarbejde med Efterskoleforeningen herom.

Opgaver

 • At arrangere to halvårsmøder. Et i efteråret, og et i foråret med generalforsamling. Begge møder er for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.
 • At arrangere andre møder og kurser for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.
 • At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen, herunder koordinering af ”Efterskolernes Dag”
 • At være igangsætter for forskellige typer af arrangementer for bestyrelsesmedlemmer, ansatte og elever ved regionens skoler.
 • At være opmærksom på nye arbejdsområder, der falder indenfor formålet.

Bestyrelse

Lone Hedegaard
Formand
Finderup Efterskole
Lone@finderupefterskole.dk
Tlf.: 2363 3752

Brian Hoff Larsen
Næstformand
Nr. Nissum Efterskole
bl@nissum.dk
Tlf.: 23 62 00 19

Inger Kudsk
Idrætsudvalg
Idrætsefterskolen Lægården
inger.kudsk@skolekom.dk
Tlf.: 61 22 73 77

Mette Thesbjerg
Sekretær DHE Skjern
Tlf.: 97 35 40 44

Jens Kamp
Kongensgård Efterskole
jk@kge.dk
Tlf.: 22 98 41 73

Rolf Sanderhoff
Hardsyssel Efterskole

Idrætskoordinator

Peter Gade
Idrætsefterskolen Lægården
Tlf.: 22 76 74 25

Vejledernetværk

Mads Milsgaard
Midtjydsk Efterskole
mads.milsgaard@mju.dk

Peter Ove Frendøe
Nøvlingskov Efterskole
po@noevlingskov.dk

Henriette Bjergbæk
Dejbjerglund Efterskole
he@dejbjerglund.dk

Nordjyske region

Formand: Ann Marika Leth Klinge

Formål

 • At arrangere et forårskursus for alle personalegrupper
 • At tilrettelægge og afholde generalforsamling i forbindelse med forårskurset
 • At arrangere andre møder og kurser
 • At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen
 • At være opmærksom på nye arbejdsopgaver

Bestyrelse

Ann Marika Leth Klinge
Formand
Halvorsminde Efterskole
annmarika@halvorsminde.dk
Tlf.: 28 15 46 70

Hanne Christensen
Vesterbølle Efterskole
hoec1959@hotmail.com

Jakob Kristensen
Himmerlandcentrets Idrætsefterskole
jakob@hci.dk
Tlf.: 28 49 11 28

Karsten Madsen
Blidstrup Efterskole
post@blidstrup.dk
Tlf.: 97 76 41 28

Lisbeth Vestergaard
Skyum Efterskole
kontoret@skyum.dk
Tlf.: 22 66 81 68

Marianne Hjort
Dronninglund Efterskole
marianne@oest-ung.dk
Tlf.: 98 84 19 99

Vejledernetværk

Marie Nordskov Nielsen
Vejledningskoordinator
marie.nordskov@gmail.com
Tlf.: 22 83 40 72

Idrætskoordinator

Esben Sevelsted Mathiasen
Aabybro Efterskole
em@aabybroefterskole.dk
Tlf.: 30 70 10 99

Sjællandske region

Formand: Kirsten Jeppesen, tlf.: 58 19 12 91

Formål

 • At arrangere faglige og pædagogiske kurser og møder
 • At være med i oplysningsarbejdet om de frie ungdoms- og efterskoler
 • At formidle samarbejde mellem regionen og Efterskoleforeningen

Opgaver
Regionen arrangerer hvert år mindst to pædagogiske dage og regionens generalforsamling. Alle medarbejdere og interessegrupper omkring medlemsskolerne er velkomne til kurser og møder. Udvalget koordinerer PR-arbejdet. Regionsudvalget består af syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Bestyrelse

Kirsten Jeppesen
Formand
Efterskolen Solbakken
Lovsøvej 5
4230 Skælskør
foreningsmail@gmail.com
Tlf.: 22 80 12 91

Rasmus Sinding
Næstformand / PR
Sorø Gymnastikefterskole
rs@soroefterskole.dk
Tlf.: 22 57 81 65

Martin Myssen
Kasserer
Sorø Gymnastikefterskole
foreningskasserer@gmail.com
Tlf.: 61 33 12 07

Bente Lund Larsen
Efterskolen Smededal
bentell@godmail.dk
Tlf.: 40 18 82 10

Sonni Ørregaard
Idrætsefterskolen Grønsund
sonni.oerregaard2@skolekom.dk
Tlf.: 51 80 39 31

Tine Engel Kjøller
Waldemarsbo Efterskole
tk@waldemarsbo.dk
Tlf.: 28 14 41 26

Ulrik Goos Iversen
Baunehøj Efterskole
ugi@baunehoej.dk

Vejlederudvalget

Dorthe Christensen
Haslev Idrætsefterskole
dorthemanuelac@hotmail.com
Tlf.: 56 31 20 50

Edel Kjær Pedersen
Haslev Idrætsefterskole
edel@his-haslev.dk
Tlf.: 56 31 20 50
  
Finsen
Sofie Rifbjerg Efterskole
finsen@sofierifbjerg.dk
Tlf.: 54 43 21 26

Idraetskoordinator
Sonni Ørregaard
Grønsunds Idrætsefterskole
soe@igunet.dk
Tlf.: 51 80 39 31

Charlotte Oreby Eriksen
Eriksen_charlott@hotmail.com
Tlf.: 51 24 75 32

Bjarke Sandø Sabroe
bjarkesabroe@mail.dk
Tlf.: 60 77 85 26

Jakob Møller Sørensen
jakobmollersorensen@gmail.com
Tlf.: 22 55 59 33

Syd- og sønderjyske region

Formand: Henrik Grønkjær

Formål

 • At skabe mulighed for samvær for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ved årligt at arrangere et regionsmøde i marts/april måned
 • At skabe mulighed for via regionsudvalget at være repræsenteret ved forskellige arrangementer, som Efterskoleforeningen måtte lave, ved planlægning af kurser, PR-arbejde m.v.

Opgaver
Udvalget arrangerer i samarbejde med værtsskolen et årligt regionsmøde. Udvalget laver tiltag til kursusvirksomhed. Udvalget samarbejder med skolekredsudvalget. Udvalget står for PR-arbejde incl. Efterskolernes Dag.

Bestyrelse

Henrik Grønkjær
Formand
Lunderskov Efterskole
hg@lunderskov-efterskole.dk


Berit Søndergaard Larsen
Sekretær
Rejsby Europæiske Efterskole
lustrupvej32@gmail.com
Tlf.: 74 75 36 22

Henrik Grønkjær
Lunderskov Efterskole
hg@lunderskov-efterskole.dk

Lise Christensen
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
lc@vge.dk
Tlf.: 75 22 11 93

Idrætskoordinator
Jens Søndergaard
Design- og Idrætsefterskolen Skamling
soendergaard.jens@gmail.com

Efterskolerne i Sydøstjylland  - Regionen i midten

Formand: Jan Nielsen

Formål

 • At være ramme om inspirations- og arbejdsfællesskab for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer på de efterskoler, der er medlemmer af regionen
 • At igangsætte og koordinere aktiviteter for eleverne i regionen
 • At formidle samarbejde mellem regionen og Efterskoleforeningen. Regionen dækker geografisk Vejle Amt og tilgrænsende områder

Opgaver
Regionsudvalgets opgaver er at afholde generalforsamling i november måned, at arrangere to møder om året for alle ansatte ved skolerne, at arrangere møder for faggrupper, at informere om efterskoleformen, at være bindeled til faste- og ad hoc udvalg samt at være bindeled til Efterskoleforeningen.

Bestyrelse

Jan Nielsen
Formand
Brøruphus Efterskole
jn@broeruphus.dk

Britta Brigsted
Næstformand
Vrigsted Efterskole
bb@vrigsted-efterskole.dk

Jonna Sandager
Kasserer
Vandel Efterskole
jonna@vandelefterskole.dk
Tlf.: 75 88 50 33

Kristian Winther
Sekretær
Hellebjerg Idrætsefterskole
kristian.winther.nielsen2@hellebjerg.dk

Ole Sørensen
Ågård Efterskole
os@aagaardefterskole.dk