The efterskole in English - read here                                                                                              
The Danish free school tradition - read here   

Iben Jensens bog (2020): 'Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler' - download bogen her

Webinarer 2020/21: Globalt udsyn - se kalenderen her
Har man som lærer et forløb i løbet af skoleåret, hvor man ønsker at afholde et webinar, så tilbyder Efterskoleforeningen at afholde webinaret og åbne det op, så alle interesserede kan deltage. Man bedes sende ønsker til emne, dato og tidspunkt, samt evt. oplægsholder til jcj@efterskolerne.dk
For tilmelding til udbudte webinarer - se her
Afholdte webinarer - se her

Kurser og tilbud til skolerne
  • 21. september 2020 - Seminar: Global dannelse og bæredygtige rejser - læs mere her
  • 2020 - Markering af 100 året for genforeningen - læs mere her
  • Efterår 2020 - EU Frirumsdebatter - læs mere her
  • 17. november 2020 - EPAS seminar - læs mere her
  • 18. -19. november 2020 - Studietur til Bruxelles - læs mere her
  • 14. januar 2021 - International Togetherness konference - læs mere her

Få inspiration til global dannelse på efterskolerne:
Jakob Clausager Jensen
International konsulent i Efterskoleforeningen
E-mail: jcj@efterskolerne.dk
Mobil: 22 36 11 53