The efterskole in English - read here                                                                                                           

The Danish free school tradition - read here   

Iben Jensens bog (2020): 'Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler' - download bogen her

Kurser og tilbud til skolerne
  • Marts og april - Webinarer - læs mere her
  • 2020 - Markering af 100 året for genforeningen - læs mere her
  • Efterår 2020 - EU Frirumsdebatter - se 2018 debatterne her
  • 17. november - EPAS seminar - læs mere her
  • 18.-19. november - Studietur til Bruxelles - læs mere her
  • 14.januar 2021 - International Togetherness konference - læs mere her

Få inspiration til global dannelse på efterskolerne:

Jakob Clausager Jensen
International konsulent i Efterskoleforeningen
E-mail: jcj@efterskolerne.dk
Mobil: 22 36 11 53