Man tilmelder sig selv og/eller eleverne ved at skrive til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail. Dagen før webinaret får man tilsendt et link samt en kort tekst til fremgangsmåden, som kan videresendes til eleverne og/eller benyttes til eget brug.

 

Mandag den 30.marts kl. 12.00-13.00 (bemærk at tidspunktet er blevet ændret)

Hvad er Europa-Parlamentet, og hvad arbejder vi med pt? (elever og lærere)
v/Kira Marie Peter-Hansen, Medlem af Europa-Parlamentet for SF
Kira Marie Peter-Hansen er nyvalgt medlem af Europa-Parlamentet og er med sine 22 år det yngste medlem af Parlamentet. Kira fortæller om hverdagen i Europa-Parlamentet, hvordan Parlamentet og EU arbejder, og hvad EU gør i Corona-situationen. 
I webinaret er der plads til små og store spørgsmål om alt fra hverdagen som parlamentariker til de store politiske slagsmål, der kæmpes i EU nu.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Tirsdag den 31.marts kl. 11.00-12.00

100 året for genforeningen - Grænselandet historisk og kulturelt (elever og lærere)
v/Claus Jørn Jensen, Grænseforeningen
Grænselandet er flerkulturelt og har altid været det. Udviklingen er gået fra konflikt til fredelig sameksistens. Hvorfor og hvordan? Og hvad kan vi lære af den udvikling? Webinaret spænder lige fra de slesvigske krige over genforeningen og frem til i dag. Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen holder foredrag om grænselandets historie og kultur på skoler i hele landet.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

Vil du give dine elever mulighed for at forberede sig på foredraget med Claus Jørn Jensen, kan de læse om mindretalsbørn i grænselandet i bogen ”Mojn, Moin”. Den findes digitalt her 
Forslag til sider, de kan læse på forhånd eller som opfølgning
S. 9-18 vil give dem en forhåndsforståelse af grænselandets historie
s. 39-47 Novelle om Lukas og hans stil om at vokse op i to kulturer
s.48-53 om identitet i grænselandet
s.63-78 Mindretalsbørn fortæller.

 

Tirsdag den 31.marts kl. 14.00-15.30

Webinar: eTwinning for alle skole- og institutionsformer (lærere og skoleledere)
Styrelsen for It og Læring (STIL) indbyder som dansk koordinator for eTwinning – og i samarbejde med alle lærer- og pædagogambassadørerne – til landsdækkende temaeftermiddag om eTwinning. Både for begyndere og fortsættere.
Gratis deltagelse og sidste tilmelding 30. marts.
Tilmelding her

 

Onsdag den 1.april kl. 11.00-12.00

Arbejdet som Danmarks forlængede arm i EU-samarbejdet set ud fra praktikanterne hos Danmarks Faste Repræsentation ved EU’s perspektiv (elever og lærere)
Hør hvordan det er at være praktikant ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU: Hvad laver vi, og hvordan er repræsentationen med til at hjælpe den danske regering i EU-samarbejdet? I oplægget vil praktikanterne fortælle om repræsentationens rolle som bindeled mellem regeringen og EU-institutionerne samt beskrive, hvordan den danske EU-beslutningsprocedure fungerer med udgangspunkt i Danmarks arbejde i Rådet. Herudover vil praktikanterne også fortælle om deres praktikophold, og hvordan det er at befinde sig midt i det europæiske samarbejde og arbejde for danske interesser i EU. 
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Onsdag den 1.april kl. 13.00-14.00

Facilitering af online undervisning - basic (lærere og skoleledere)
v/Mette Ullersted
Webinarenes mål er hjælpe lærerne til at oversætte deres undervisning til online undervisning. Fokus er på ’nu og her’ tips og greb, der kan sættes i værk allerede dagen efter – og på at oversætte de enkle didaktiske greb, faciliteringsværktøjer og metoder, som bruges hjemmevant i en live-sammenhæng, til en online sammenhæng.
Målet er at skabe levende og engagerende undervisning i et online-format, som nemt bliver dødt og anstrengende både at undervise og deltage i, og at skabe læringsrum, hvor eleverne er aktive.
Generelle udfordringer ved online undervisning
Dig som online formidler
Online undervisningsdesign - hvad skal du tænke over?
4 konkrete didaktiske greb til at facilitere plenum-snakken, få liv i lokalet og gøre eleverne aktive
Værktøjer til de små breaks med elevernes individuelle arbejde
Brug af online grupperum og summeøvelser
 

Onsdag den 1. april kl. 14.00-15.00:

På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere)
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? I dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Torsdag den 2.april kl. 11.00-12.00

Får Corona krisen betydning for Brexit? (elever og lærere)
v/Jacob Langvad, EU-korrespondent
Meningen med Brexit var at briterne skulle "tage kontrollen tilbage" og gøre sig fri af EU - og endeligt være helt ude af EU efter nytår 2021.
Men før det har både briterne og EU brug for at de får en ny handelsaftale på plads, der skaber ordnede forhold i relationerne fremover. Men den slags store aftaler plejer at tage meget lang tid at få på plads, ofte flere år. 
-Går den allerede stramme tidsplan nu fløjten på grund af Corona-krisen?
-Hvad sker der hvis EU og Storbritannien ikke får en aftal i hus 
-Hvad er der på spil for Danmark?
-Bør EU nu være mere hjælpsomt og fleksibelt overfor briterne?
EU-korrespondent Jacob Langvad giver et bud på hvor Brexit er på vej hen.

 

Torsdag den 2.april kl. 14.00-15.00

Kunsten at få elever til at holde fokus på din undervisning og i gruppearbejdet (lærere og skoleledere)
v/Mette Ullersted
Engagerende præsentationer, visuelle skabeloner og online ’collaboratiosboards’   
Levende og engagerende præsentationer 
• De to bedst bevarede hemmeligheder i PowerPoint, som vi alle har, men de færreste bruger: 
   - Live, håndtegninger i PowerPoints
   - Flyv ind, flyv rundt, fremhæv – for lidt og for meget?
Faciliteringsgreb // Grupper 
• Visuelle skabeloner - analogt og online
• Digitale, fælles whiteboards
• Visuelle leverancer - analogt og online

 

Torsdag den 2. april kl. 13.00-14.00

Verdensmål og efterskoleliv (elever og lærere)
v/ Ungdomsbyen
Med Ungdomsbyens oplæg om ”Verdensmål og efterskoleliv” vil du som elev eller lærer blive præsenteret for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fra et efterskoleperspektiv. Oplægget vil præsentere, hvorfor og hvordan målene er skabt, hvad målene kan? Ikke mindst vil oplægget vække din lyst til at lade verdensmålene påvirke dine handlinger i hverdagen. Verdensmålene har givet os et fælles sprog og læringsramme på kryds og tværs af fag, religion, geografi, køn og alder og vi kan kun lykkes med målene, hvis vi finder ud af, at vi alle har en vigtig brik i verdens hidtil mest ambitiøse plan. Bliv klogere på, hvorfor elevernes år på efterskole er helt perfekt som et bæredygtigt dannelsesår!
Ungdomsbyen samarbejder desuden med Efterskoleforeningen om projektet Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival, sammen har de fornyligt udgivet en inspirationshåndbog til at arbejde med verdensmål i undervisningen.

 

Fredag den 3.april kl. 11.00-12.00

Arbejdet i Europa-Parlamentet (beskrivelse kommer snarest) (elever og lærere)
v/Christel Schaldemose, Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

 

_________________________________________

AFHOLDTE WEBINARER:

Torsdag den 19. marts kl. 11.00-12.00:

Arbejdet i Europa-Parlamentet set fra et medlem af Europa-Parlamentet (elever og lærere)
v/Karen Melchior (MEP) Det Radikale Venstre
Præsentation af hendes politiske arbejde i Europa-Parlamentet – og hvordan det foregår nu med corona lockdown. Hvordan Europa-Parlamentet indgår i lovgivningsprocessen. Hvad Europa-Parlamentets rolle er og ikke er omkring corona samt klimadebatten, flygtningedebatten og budgetforhandlingerne set fra Karens position i Europa-Parlamentet. Herudover kommer vi forbi Karens politiske prioriteter på det digitale område, som er databeskyttelse, kunstig intelligens og regulering af digitale platforme som Facebook, YouTube og eBay.

 

Torsdag den 19. marts kl. 14.00-15.30:

Den internationale dimension på skolen – hvordan? (lærere og skoleledere)
v/Jakob Clausager Jensen, International konsulent Efterskoleforeningen
Hvordan kan man arbejde med globalt udsyn som en del af elevernes undervisning, dagligdag og rejser?
Deltagerne får inspiration til globalt samarbejde, værktøjer samt konkrete aktiviteter i forhold til undervisningen. Vi kigger blandt andet på undervisningen, hvordan man nemt finder samarbejdspartnere i hele verden, brugen af eTwinning som samarbejdsportal med europæiske skoleklasser, gæstelærere/volontører fra Europa, Erasmus+ og Nordplus-programmerne, rejser og verdensmålene.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Fredag den 20. marts kl. 11.00-12.00:

Corona-krisen og EU (elever og lærere)
v/EU-korrespondent Jacob Langvad
EU vokser i kraft af sine kriser, siger optimisterne. Men kommer det også til at gælde corona-krisen?
De økonomiske konsekvenser af corona-krisen kan blive meget alvorlige. Har EU i kølvandet på finans- og gældskrisen fået udstyret sig selv med hjælpefonde og mekanismer, der er tilstrækkeligt stærke til at hjælpe EU-lande med den svageste økonomi? Og hvor langt rækker solidariteten med de EU-lande, der ikke har brugt tiden til at få ryddet op i deres økonomi?
EU-korrespondent Jacob Langvads lærebog 'Europas Svære Fællesskab' er netop kommet i anden udgave. Bogens store ledetråd er EU og kriserne. I webinaret trækker han trådene op og giver et bud på EU's udfordringer i denne unikke krise.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Mandag den 23.marts kl. 11.00-12.00:

På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere)
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? I dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Tirsdag den 24. marts kl. 14.00-15.00:

Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler?  (lærere og skoleledere)
v/Iben Jensen, Aalborg Universitet
Iben gennemgår de vigtigste konklusioner fra hendes bog ’Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler’?, som udkom i februar 2020.
Man kan downloade bogen gratis her.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Onsdag den 25.marts kl. 11.00-12.00:

Kan EU redde klimaet? (elever og lærere)
v/Niels Fuglsang (MEP) Socialdemokratiet
Valget til Europa-Parlamentet sidste år var det første klimavalg, vi har har haft. Alle talte om klimaet, og politikerne konkurrerede om at være mest grønne. Her knap et år efter gør Niels Fuglsang, der blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, status. Hvad gør EU for den grønne omstilling? Bliver det ved ordene, eller handler politikerne? Niels Fuglsang vil også fortælle, hvordan man som ny politiker får indflydelse i EU, når man skal forhandle med kommissærer og tidligere statsministre.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Torsdag den 26.marts kl. 11.00-12.00:

På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere)
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? På dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.

 

Torsdag den 26.marts kl. 13.00-13.45:

Webinar om muligheden for at modtage udenlandske volontører (lærere og skoleledere)
v/Uffe Engsig, Dansk ICYE 
At stille op som projekt for en udenlandsk volontør vil for de fleste efterskoler både være en berigelse og en udfordring. Dansk ICYE har i snart 50 år formidlet udenlandske volontører til projekter i hele Danmark. På webinaret vil I kort få en præsentation af de programmer, I kan modtage volontører fra. Derefter vil der være fokus på, hvad man som skole skal være bevidst om og indstillet på, for at oplevelsen for begge parter bliver en berigelse. I vil høre om andre skolers erfaringer samt kunne stille spørgsmål i forbindelse med overvejelser om at modtage volontører på jeres skole.
Find mere information om volontørprogrammet og det at være projekt gennem Dansk ICYE på ICYE's hjemmeside.
For deltagelse skriv til jcj@efterskolerne.dk med navn, skole og e-mail.