Visioner

 • At efterskoleopholdet bidrager til styrkelsen af mellemfolkelig forståelse, respekt og tolerance.
 • At eleverne tilegner sig interkulturelle kompetencer, så de får mod på at blive aktive verdensborgere, som kan agere i en globaliseret verden.
 • At lærerne udvikler interkulturelle kompetencer gennem samarbejde og efteruddannelse med lærere i andre lande.
 • At skabe internationale læringsmiljøer.
 • At efterskoleformen er synliggjort i verden.
Strategi henvendt skolerne/aktiviteter
 • At kvalificere skolernes arbejde med mellemfolkeligt arbejde, verdensborgerskab og den internationale dimension.
 • At kvalificere lærernes efteruddannelse med fokus på tilegnelse af interkulturelle kompetencer.
 • At kvalificere skolernes rejser med større fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer.
 • At styrke skolernes fokus på CLIL, sprogkundskaber og udbud af flere sprog.
 • At kvalificere elevernes kommunikation og samarbejde online såvel som face-to-face med jævnaldrende med en anden kulturel baggrund end dansk.
 • At arbejde målrettet for at efterskolerne øger antallet af tosprogede unge.
 • At kvalificere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere i forhold til internationale volontører/praktikanter på efterskole. 
 • At styrke muligheden for at indgå i pædagogisk udviklingsarbejde med udenlandske partnere.
 • At styrke og forbedre mulighederne for efterskoleophold, i kortere eller længere varighed, for elever fra hele verden og ikke mindst Europa.
 • At kvalificere studiebesøg af studerende, lærere og ledere fra hele verden med fokus på dansk efterskolepædagogik.
 • At kvalificere samarbejdet med internationale samarbejdspartnere i forhold til elev- og lærerudvekslinger.
 • At styrke informations- og oplysningsarbejdet til foreningens medlemmer om støtteprogrammerne og mulighederne for internationalt samarbejde og netværk.
 • At udbygge samarbejdet med nationale aktører i forhold til det øgede fokus på Europa og verden.