Mellem d. 5. - 10. juni
Frist for opdatering af de personlige og sociale forudsætninger i Optagelse.dk

Mellem d. 10. - 15. juni
Indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer og efterskolens helhedsvurdering

d. 17. juni
Frist for KUI’s* revurdering af de ikke-uddannelsesparate elever.
Herefter skal efterskolen give hjemmet skriftlig besked til de ikke-uddannelsesparate elever, om udfaldet.

*den kommunale ungeindsats

Mellem d. 16. - 19. juni
Indberetning af ”prøvekarakterer” til karakterdatabasen.
Bemærk, at fristen skal overholdes, da der lukkes for indberetning af prøvekarakterer d. 19. juni kl. 23.59.

OBS. I må ikke give eleverne karaktererne og UPV ́en før tidligst fra d. 10. juni jf. §13 og §18 i Nødprøvebekendtgørelsen.