Afgangseksamen
For at have bestået Folkeskolens afgangseksamen skal snittet være på mindst 02, og alle 7 prøver skal være aflagt.
Dette snit er et vægtet gennemsnit af prøvekarakterne, der er givet på eksamensbeviset.
Se mere om at bestå Folkeskolens Afgangseksamen
Dette snit står på afgangsbeviset og på Karakter-fanen på Optagelse.dk

De lovbundne prøver
Gennemsnittet af de lovbundne prøver er et vægtet gennemsnit.
Regneark til beregning findes her
Forklaring til beregning her
Dette snit står ikke på Optagelse.dk.

De afsluttende standpunktskarakterer
Gennemsnittet beregnes af alle standpunktskarakterer, der er givet, dvs. det er et ikke-vægtet gennemsnit.
Dette snit står på Vurderingsfanen på Optagelse.dk


Prøver fra skoleåret 20/21

De lovbundne prøver består af prøver i følgende fem fag:
• Dansk, mundtlig
• Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
• Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
• Engelsk, mundtlig
• Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Dertil kommer to udtræksfag og den praksisfaglige prøve fra 8. klasse.

I alt 8 prøver.