Der er udarbejdet skabeloner til afklaring til enten en FGU (Forberedende Grunduddannelse) eller STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), som udfyldes af efterskolen og sendes til elevens hjemkommune.

Link til anbefaling til FGU
Link til anbefaling til STU

Læs mere 
Vejledning til samarbejdet mellem efterskolerne og de kommunale ungeindsatser
-
 med fokus på efterskoleelevernes uddannelsesvejledningsproces.