Opgaverne er typisk skrevet med udgangspunkt i vejledningspraksissen på efterskolen. Disse opgaver kan derfor være til inspiration for jer, der er i gang eller vil i gang med en diplomuddannelse, eller til jer som gerne vil vide hvad de andre efterskolevejledere arbejder med i deres vejledningspraksis. Måske kan det også give lyst til at videreuddanne sig.

Opgaver/temaer

Gruppevejledning, de tilsyneladende afklarerede unge.
Hvordan kan gruppevejledning på baggrund af FFAST-modellen
udfordre efterskoleelevernes umiddelbare valg af ungdomsuddannelse?
v/ Marie Nordskov Nielsen.

Den sociale arv og efterskolen.
Det er eftervist, at efterskolen er med til at bryde den sociale arv set i ansættelsesmæssigt perspektiv. Hvilke forhold i efterskolens opbygning, pædagogik, placering i samfundet og virke generelt, gør at den er med til at skabe disse mønsterbrydere?
v/ Bjarne Frandsen

Efterskoleelevers karrierekonstruktionsprocesser
Hvad er på spil når efterskoleelever træffer valg? Og hvordan lærer man at træffe reflekterede valg, og hvordan kan jeg med Bill Law karriereteori understøtte vejledningen bedst muligt i denne proces?
v/ Jonas Hejsel

Vejlederens rolle i efterskolen set i forhold til de unges karrierekonstruktionsprocesser
Hvordan kan jeg som vejleder i efterskolen hjælpe den enkelte unge på vej i karriere-konstruktionsprocessen? Hvordan skaber jeg som vejleder rum for refleksion over eget liv og karrierevalg, hos den enkelte?
Bilag 1 og Bilag 2
v/ Lisbeth Damtoft Nykjær

Hvordan kan filosofisk vejledningspraksis i efterskolen få de unge til at træffe refleksive valg og føle ejerskab, således at de i højere grad vil gennemføre deres ønskede ungdomsuddannelse?
v/ Berit Søndergaard Larsen

Hvordan kan vi i den grundtvig-koldske skoletænkning bruge Savickas’ teorier om unges karrierekonstruktionsprocesser (KKP) til at skærpe vores opmærksomhed på elevernes fremtidige studie- og erhvervsvalg, og hvad betyder det for vejledningsindsatsen på den grundtvig-koldske efterskole!'
v/ Anders Ægidius

Overgange,- fra efterskole til ungdomsuddannelse
”Hvilke faktorer har betydning for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, og hvorledes har de betydning for min vejledningspraksis? Hvordan kan jeg som vejleder i efterskolen udnytte det særlige rum for vejledning, når det handler om at kvalificere de unges overgange til ungdomsuddannelserne?”
v/ Mette Førby Larsen

Vejledning i Efterskolen
Hvordan kan integrering af vejledningen i en efterskolekontekst understøtte unges valgkompetence?
v/ Ann Christensen