Link til play-listen over alle film

Her er oversigt og link til de enkelte film:

Ud af kontoret og ud til eleverne når der vejledes! 

Hvem taler ind i elevens valg?

Hvem er omkring eleven når valget skal tages?


Elever laver sin egen UPV. Hør hvordan forældrene inddrages.

Vejlederbesøg i brobygningen er godt givet ud. Hør hvorfor.

Vejledersamtaler i reflekterende team. Hør hvordan det gøres.

Skema til brug i vejledningssamtalen, for elever der er i tvivl.

Redskab til brug i vejledningssamtalen, hvor eleven har svært ved at sætte ord på sine udfordringer og tanker.

UG.dk-Crawl

Udnyttelse af brobygningsloven, hvor de også kommer i praktik

SMART er en målsætningsmodel. Hør hvordan den kan bruges i vejledningsprocessen.

Vis mig din skoletaske. Ung til ung vejledning med ´gamle´ elever.

Det gode liv. Et vejledningsforløb i dansk-undervisningen.

Vejledningsfredag med alle elever. Hør indholdet af sådan én.

Forældrejobbank til brug i OSO-opgaven

Dato-husker. En metode.

Send lærerne med i brobygning, hvor de får en opgave. Hør hvilken.

Kompetencetjek til upv, som kontaktlærerne er med til.

Vejledning efter efterskolen, når eleverne er startet på en ungdomsuddannelse. En god idé.

Kahoot er en hjemmeside, hvor man Quizzer på mobilen.

Elev til elev vejledning. `Gamle elever´ fortæller.

Hold mund tricket, når eleven ikke vil åbne sig.

MIndly+. En app hvor du/eleven får viden om ungdomsuddannelserne.

UPV skema til brug for elever og forældre.

Livshjul/Pizza. Er du ny vejleder er den rigtig god, men de erfarne kan også bruge den

Forældreuddannelsesaften. Hvor forældrene fortæller om deres vej.

Min Efterskole Bog. En bog der følger eleven igennem året.

Integreret vejledning. Hør hvordan en efterskole gør.

Start dialogen hurtigt. Et tip til dialogen med UU, Kommunen med mere

Hvorfor mig? Få inspiration til refleksionsspørgsmål til eleverne

Jobstamtræ. Et samtaleredskab i vejledningen.

OSO som film