Ny proces for uddannelsesparathedsvurdering/ny deadline

Der gælder fra dette skoleår 19/20 følgende proces:

Senest 1. december skal alle efterskoleelever i 8. og 9. og 10. klasse uddannelsesparathedsvurderes til følgende tre ungdomsuddannelser: EUD (herunder EUX), HF og de gymnasiale uddannelser (HHX, STX, HTX). Dette skrives ind i Optagelse.dk.
Alle elever i 8. klasse skal have skriftlig besked om vurderingen, og de ikke-uddannelsesparate elever skal yderligere have en begrundelse og en beskrivelse af det videre forløb

Forældre/elev-info
Forældre og elever kan på dette tidspunkt få oplyst vurderingerne, med det forbehold at det først er efter d. 10. januar at parathedsvurderingsprocessen er færdig for elever i 9. og 10. klasse. For hvis eleven ønsker at søge ind på en ungdomsuddannelse, som efterskolen har vurderet dem ikke-uddannelsesparat til, skal elevens kommunale vejleder give en revurdering.

Fra 1. december til 10. januar for elever i 9. og 10. klasse
Efterskoleeleverne fortæller nu efterskolen, hvilke uddannelse/uddannelser de gerne vil søge, ud fra efterskolens givne parathedsvurderinger.

Hvis eleven ønsker at søge en uddannelse, som de er vurderet ikke-uddannelsesparate til, skal den kommunale vejleder give eleven en revurdering senest d. 10. januar.
Det er efterskolen der skal give elevens kommunale vejleder besked om, hvilke elever der skal have foretaget en revurdering samt hvilken begrundelse der ligger bag efterskolens vurdering.

Bemærk, at den kommunale vejleder ikke kan ændre en ikke-uddannelsesparathedsvurdering til uddannelsesparat, hvis eleven ikke opfylder karakterkravene til den ønskede uddannelse.

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til f.eks. de gymnasiale uddannelser skal ikke revurderes af hjemkommunen, hvis de f.eks. er parate til EUD og ønsker en EUD.

Det er op til efterskolerne selv, hvordan disse oplysninger gives til elevens hjemkommune -det kan f.eks. gøres via sikker mail. Dette kan ikke gøres gennem optagelse.dk, dog kan de kommunale vejledere se uddannelsesparathedsvurderingerne i Optagelse.dk fra d. 1. dec..

OBS. Det er kommunens ansvar, at der bliver foretaget en revurdering. I praksis sker dette i et samarbejde mellem efterskolerne og kommunerne.

Efter 10. januar for elever i 9. og 10. klasse
Efterskolen giver skriftligt besked til de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til deres uddannelsesønske(r), og deres forældre om vurderingen. De ikke-uddannelsesparate elever skal yderligere have en begrundelse og en beskrivelse af det videre forløb.
Herefter kan eleverne ansøge en ungdomsuddannelse. Der åbnes op for ansøgningsmuligheden i Optagelse.dk på et tidspunkt i januar.

OBS. Det forventes, at elev og forældre først kan se uddannelsesparathedsvurderingerne i Optagelse.dk efter d.10. januar, hvor revurderingerne er foretaget.

1. marts
Deadline for ansøgning på Optagelse.dk

Forældrefolder:
Vi afventer nogle specifikke deadlines, før vi kan udsende en opdateret forældre-folder, som efterskolerne kan redigere i og uddele, men den kommer!

Brev fra UVM:
Der kommer et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet ud til jer alle på jeres hovedmail i dag (tirsdag), hvor der er links til de nye bekendtgørelser. Vejledningerne til bekendtgørelserne kommer senere i denne uge.

Beskrivelse af processen efter 1. marts følger

Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse