Basiskursus for nye vejledere
Målet for basiskurset er:

 • at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
 • at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner
 • at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med UU og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
 • at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Læs mere om Basiskurset, datoer og hent tilmeldings blanket

Pædagogiske diplommoduler:

Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler
Læringsmålene er

 • Kan udvise professionel dømmekraft i vejledningen på baggrund af forståelse af – og refleksion over sammenhængen mellem teori, metode og vejledningspraksis
 • Kan forstå og reflektere over sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling, vejledningsfaglige problemstillinger og valg af vejledningsstrategi
 • Kan selvstændigt og professionelt initiere og indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med henblik på at udvikle og understøtte målgruppens vejlednings – og valgprocesser, deres overgange til og deltagelse i uddannelse og arbejde
 • Har viden om vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system
 • Har indsigt i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledningens teori, metode og praksis med særligt fokus på vejledningens potentialer i de frie skoleformers fællesskaber
 • Har viden om vejlednings- og valgprocesser i et lærings– og dannelsesperspektiv
 • Kan vurdere, begrunde og anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i tilrettelæggelse af indsatser under hensyn til målgruppens individuelle, sociale og kulturelle betingelser
 • Kan identificere, analysere, udvikle, organisere og evaluere en differentieret vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud og værdigrundlag.

Læs mere og datoer for introdage og studiestart

Vejledning og vejleder
På dette modul bliver man skrap til at håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper i arbejdet som vejleder.
Modulet er en del af Diplomuddannelsen Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK), og det udbydes på professionshøjskolerne University Colleges (UC), som findes rundt i landet.
Læs mere

Kurser og konferencer for alle landets vejledere
Annonceret i uddannelsesguiden