Velkommen til som efterskolevejleder og velkommen til en ny verden, hvor du vil møde mange nye personer, hos hvem du kan hente hjælp til at opbygge din viden om efterskolevejledning.

Efterskolevejlederens opgaver er mange, og det kan virke som en uoverstigelig opgave, man har kastet sig ud i. Hvad er værd at vide, og hvad er vigtigt at prioritere i den første tid som vejleder? Hvilke krav og forventninger er der til de nye ansvarsområder. Hvem kan hjælpe mig?

disse sider kan du få hjælp til din praksis

Du finder du blandt andet Efterskoleforeningens Vejledningssyn, som er et fælles udgangspunkt for vejledningen på de enkelte efterskoler, og er med til at støtte den enkelte vejleder i den daglige vejledningspraksis.
Vi anbefaler alle efterskoler at give en såkaldt integreret vejledning, som er en særlig måde at tænke og organisere vejledningen på, og som kendetegnes ved, at vejledningsaktiviteterne er en integreret del af skolens hverdag, hvilket fremgår af årsplanen. Du og dine lærer-kollegaer har veldefinerede opgaver, de bidrager med, og I har således et fælles ansvar og samarbejde om processen. Den integrerede vejledning er resultatet af et forskningsprojekt af efterskolernes vejledning fra 2009 til 2011, som er beskrevet i bogen Vejledning i Samspil.
Bemærk, at Integreret Vejledning og karrierevejledning/karrierelæring bygger på samme teoretiske grundlag. Få inspiration til udvikling af en integreret vejledning her.

Efterskoleforeningen udsender Vejledningnyhedsbreve i løbet af året.
Når du får tid, kan du evt. kigge nyhedsbrevene igennem for skoleåret, så du får en fornemmelse af hvad de indeholder.

Efterskoleforeningen har et Basiskursus for efterskolevejledere, som udbydes hvert efterår. Her mødes du med andre helt nye efterskolevejledere og får her både et teoretisk og praktisk indblik i efterskolelandskabets vejledning. I linket findes pris og timetal, -det er også her man tilmelder dig.
Vi udbyder også et diplom-modul hvert efterår: Vejledning i Efterskolen. Se diplom-opgaver fra efterskolevejledere, og få indtryk af hvad et diplommodul kan give både dig og skolen.

Et andet must, er Efterskoleforeningens nationale Vejlederkonference, hvor efterskolevejledere fra hele landet mødes i 2 dage hvert år i september måned. Det anbefales meget at deltage i denne konference. Her bliver du opdateret og henter inspiration og idéer til vejledningen i det daglige. I 2018 var vi 400 deltagere, og over 73 % af de 241 efterskoler var repræsenteret. I 2019 ligger vejlederkonferencen d. 16. og 17. september. Program og tilmelding juni.

Der findes lokale og regionale efterskolenetværk som arrangerer lokale møder og træf, der er 16 i alt fordelt over hele landet. Her får du et rigtig godt netværk som du kan trække på samt hente inspiration til din dagligdag. Oversigt over netværk og netværksledere.

Endelig har vi så Facebookgruppen, som er landsdækkende. Her kommer mange oplysninger/spørgsmål og svar løbende, -både fra dine kolleger landet over og fra Efterskoleforeningen. Og næsten uundværlig i den periode hvor eleverne skal ansøge ungdomsuddannelse.

Endelig står Lis Brok-Jørgensen, Efterskoleforeningens Vejledningskonsulent, til rådighed i alle spørgsmål.