Når elever med særlige behov tager på efterskole, er der ofte en kommunal forvaltning i kulissen. Det kan være at den unge er på efterskole på anbefaling af kommunen, med betaling af kommunen og/eller det kan være, at den unge har en social sag i forvaltningen.

Som vejleder indgår derfor ofte en kommunikation med elevens hjemkommunes vejleder, -dette kan både være inden, under og efter et efterskoleopholde. Dette samarbejde glider ofte nemt, men der en række også en række tidspunkter både før, under og efter opholdet, at der kan mangle dialog eller opstå miskommunikation.

Her følger viden som er til hjælp i arbejdet med unge med særlige behov. Materiale som ikke kun er henvendte til vejlederen, men også til skolens ledelse og øvrige lærere.

Vejledning til ungdomsuddannelse
Hvis efterskolen vurderer at en elev er i målgruppen for enten en Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller en Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), skal elevens hjemkommune inddrages. Det er nemlig elevens kommune som skal fortage målgruppevurderingen. Efterskolen skal bidrage med information til denne vurdering. Der er en skabelon som efterskolen kan bruge.
Skabelon og mere om det kommunale samarbejde her 

10 trin - ”Gode relationer, tydelige rammer og klar kommunikation”
Denne publikation er en håndsrækning til efterskolerne og til de kommunale forvaltninger i forhold til at lette et struktureret, tæt og konstruktivt samarbejde omkring udsatte unges ophold på efterskole, og lette overgange fra efterskole til ungdomsuddannelse.
Link

Dialog om og med sårbare unge i efterskolen
Projektet “Den professionelle dialog om sårbare unge” er rettet mod medarbejdere og ledere, som beskæftiger sig med sårbare elever inden for skoler med kostskoleform. Særligt efterskoler med alment skoletilbud. Vi håber at denne publikation skaber inspiration til refleksion og udvikling på skoler og institutioner hvor der arbejdes med unge. Skoler og institutioner er meget forskellige, og derfor er vigtigt at man bruger tid på at omsætte erfaringerne fra vores udviklingsprojekt til egen kultur.
Hent publikation (pdf)

Flygtninge- og indvandrerunge på efterskole